ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՀայերենագիտական հոդվածներ պարունակող որոշ պարբերականներ

Հրաչյա Աճառյանի

«Հայոց լեզվի պատմության»

և «Լիակատար քերականության»

հատորների մեկտեղված ցանկերը