Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ

Է  Ը  Թ   Ժ  Ի  Լ

Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ

Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո

Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ

  Տ  Ր  Ց  Փ  Ք

  Օ  Ֆ

Չգործող հղումների մասին

greenstone......_index.html   .pdf

***

.am    -am.armin.am

armenianarchaeology.am/ 

armenianreligion.am/

armeniaculture.am/

armeniansgenocide.am/ 

armeniandiaspora.am/

historyofarmenia.am/ 


Րաֆֆի

◈ Փունջ, հտ. 1. Բանաստեղծութիւններ, Թիֆլիս, 1874

◈ Փունջ, հտ. 2. Վիպասանութիւններ, Թիֆլիս, 1874

Խենթը. Արկածներ վերջին Ռուս-Թուրքական պատերազմից, Շուշի, 1881

Խամսայի մէլիքութիւնները, Թիֆլիս, 1882

Արծիւ Վասպուրականի, Թիֆլիզ, 1893. կամ այստեղ

Կայծեր, հտ. Ա, Թիֆլիս, 1893

Կայծեր, երկրորդ հատոր և վերջ, Վիեննա, 1894

Տաճկահայք, Թիֆլիս, 1895

Bilder aus Persien und Türkisch-Armenien; von Raffi; aus dem Armenischen übersetzt von Leo Rubenli, Leipzig 1897

Դաւիթ Բէկ, Վիեննա, 1903. կամ այստեղ, կամ այստեղ

Ոսկի աքաղաղ, Ա և Բ մաս, Բ. տպ., Բագու, 1903

◈ Կայծեր, հտ. Ա, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ

◈ Կայծեր, հտ. Բ, Վիեննա, 1904. կամ այստեղ

Խաչագողի յիշատակարանը, Վիեննա, 1905

Խենթը (արկածներ վերջին ռուս-թուրքական պատերազմից), Ջալալէդդին (մի պատկեր նրա արշաւանքից), Գ. տպ., Վիեննա, 1905

Խամսայի մելիքութիւնները. Ղարաբաղի աստղագէտը. Գաղտնիքն Ղարաբաղի, Վիեննա, 1906

Պարսկական պատկերներ (ձեռագրից), Վիեննա, 1913

Տաճկահայք (Հայոց հարցը), Բ տպագր. նոր նիւթերով լրացրած, Վիեննա, 1913. կամ այստեղ

Սամուէլ, Վիեննա, 1926

Երկերի ժողովածու, հտ. ԺԱ. Զահրումար, Վիեննա, 1930

Սամվել, 1940 թ.

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1956

Րաֆֆի (Հակոբ Մելիք-Հակոբյան), Երկերի ժողովածու, տասը հատորով, հտ. 1, Երևան, 1962

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 2, Երևան, 1962

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 3, Երևան, 1962

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, 1963

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 5, Երևան, 1963

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 6, Երևան, 1963

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 7, Երևան, 1963

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 9, Երևան, 1964

◈ Երկերի ժողովածու, հտ. 10 [Հոդվածներ, պատմ. ուսումնասիրություններ, նամակներ], Երևան, 1964. կամ այստեղ

Խենթը, Խաչագողի հիշատակարանը, Երևան, 1978

I Melik‘ del Łarabał (1600-1827): Materiali per la storia moderna degli Armeni. Traduzione, introduzione e note a cura di Aldo Ferrari. Mimesis 2008.

Խենթը (էլ. տեքստ)

Կայծեր (էլ. տեքստ)

Դավիթ-Բեկ (էլ. տեքստ) կամ այստեղ

Խաչագողի հիշատակարանը (էլ. տեքստ)

Սամվել (էլ. տեքստ)

Պարույր Հայկազն (էլ. տեքստ)

Ջալալեդդին (էլ. տեքստ) կամ այստեղ

Ուխտյալ միանձնուհի կամ այստեղ

Անբախտ Հռիփսիմեն (էլ. տեքստ)

Գեղեցիկ Վարթիկը (էլ. տեքստ)

Ոսկե աքաղաղ (էլ. տեքստ)

Զահրումար (էլ. տեքստ)

Հարեմ (էլ. տեքստ)

Կուսագրություն (էլ. տեքստ)

Մի օրավար հող (էլ. տեքստ)

Մինն այսպես, մյուսն այնպես (էլ. տեքստ)

Սալբի (էլ. տեքստ)

Տնային փեսա (էլ. տեքստ)

Պատմվածքներ (էլ. տեքստ)

Բանաստեղծություններ և պոեմներ, թարգմանություններ (էլ. տեքստ)

Հրապարակախոսություններ, հոդվածներ (էլ. տեքստ)

Հուշագրություններ-1 (էլ. տեքստ)

Հուշագրություններ-2 (էլ. տեքստ)

Երեք բանաստեղծություն՝ անգլերեն (էլ. տեքստ)

Khent (The Fool), translated by Mrs. Jane S. Wingate (էլ. տեքստ)

Меликства Хамсы (էլ. տեքստ)

Меликства Хамсы (pdf)

Хент (էլ. տեքստ)

◈ Խենթը (epub, mobi)

◈ Պատմվածքներ (epub, mobi)


Րաֆֆու մասին

◈ Աւթանդիլեան Աւագ, Պատկերներ Րաֆֆիի կեանքից, Ալէքսանդրապօլ, 1904

◈ Պետրոսյան Եղիշե, Րաֆֆի. կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, 1959

◈ Հայրունի Աշոտ, Րաֆֆի գրաքննադատը և հրապարակախոսը, Երևան, 2009


Րէյխել Վիլլի

Կենդանական կամ բուժական մագնէտիսմ, ռուս. թրգմ. Փարամազ, Շուշի, 1901


Րէնիեար

Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը, Երուսաղէմ, 1870


Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան

Բժշկականութիւն, հտ. Ա., Վէնէտիկ, 1822. հտ. Բ., Վէնէտիկ, 1822

Բժշկականութիւն, հտ. Ա, Բ. տպ., Վենետիկ, 1832, հտ. Բ, Բ. տպ., Վենետիկ, 1832

Կրթութիւն բժշկական արուեստի, հտ. Ա, Օրթագիւղ, 1833

◈ Կրթութիւն բժշկական արուեստի, հտ. Ա-Բ, Օրթագիւղ, 1841. հտ. Գ-Դ, Օրթագիւղ, 1838. հտ. Ե-Զ, Օրթագիւղ, 1839


Րիլ Գերմանացի

Կոմսուհին Ուրսուլլա. պատմական եւ բարոյական վէպ, թրգմ. Գ. Տ., Մոսկուա, 1859


Րիքար Ա.

Փունջ կամ սէր, կանայք եւ ամուսնութիւն, ազատ թարգմանեց՝ Օրբէլ, Իզմիր, [անթուական]